Σάτιρα

Ελληνικά

Πελασγοί οι βάρβαροι

Πραγματικά έχει γίνει πολύς λόγος γύρω από τους Πελασγούς,  ποιοι ήσαν και από πού ήλθαν στον χώρο που σήμερα είναι γνωστός ως Ελλάδα.

Ελληνικά

Δίας κατά πολιτικών

Σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά ολόκληρη τη συζήτηση του Δία με τους Θεούς, καταφέραμε, μάλιστα, να την βιντεοσκοπήσουμε με κρυφή κάμερα, ούτως ώστε αν μας κατηγορήσει το Ε.Σ.Ρ. για αθεΐα, να αλαφρώσουμε κάπως τη θέση μας.

 

…Τότε, λοιπόν, αποκοιμήθηκα για λίγο. Ο Δίας όμως ξύπνησε από τα χαράματα και πρόσταξε να καλέσει ο κήρυκας σε συνάθροιση τους θεούς.

Ελληνικά