Γενικά

Ελληνικά

Απόγονοι των Τρώων οι Γερμανοί;;;

Είναι βέβαιο ότι κάτι πάει στραβά με την καταγραφή της Ελληνικής ιστορίας. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των κραυγών και του στείρου μονόλογου, αλλά υπέρ των επιχειρημάτων και της δίκαιης καταγραφής της ιστορίας. Αν κάτι δεν μας ανήκει ευχαρίστως θα το αποδεχτούμε και φυσικά όχι μόνο θα το αναγνωρίσουμε, αλλά θα το επαινέσουμε με το ίδιο ιστορικό ενδιαφέρον.

Ελληνικά