Το πραξικόπημα του Αρείου Πάγου

Ελληνικά

 Η ναυμαχία της Σαλαμίνας αποτελεί ορόσημο όχι τόσο γιατί η Αθήνα έσωσε για δεύτερη φορά την Ελλάδα από τους Πέρ­σες, αλλά γιατί δρομολόγησε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς η μεν νίκη στον Μαραθώνα ήταν νίκη των ευγενών, ενώ η νίκη στη Σαλαμίνα ήταν νίκη του απλού λαού.

Η Σαλαμίνα ανέδειξε την πολεμική υπεροχή του ναυτικού, που αναβάθμισε πολιτικά και στρατιωτικά τον λαό, και κλόνισε τα θε­μέλια της εξουσίας των ευγενών. Η υπεροχή του στόλου έδινε υπεροχή στον λαό. Οι γαιοκτήμονες ευγενείς έβλεπαν ότι η θαλασσοκρατία –δίνοντας προτεραιότητα στην ναυτιλία, το εμπό­ριο και τη βιοτεχνία– αναβάθμιζε οικονομικά, κοινωνικά και στρα­τιωτικά τις λαϊκές τάξεις, ενώ αντίθετα υποβάθμιζε την αγροτι­κή οικονομία και τον στρατό ξηράς, που αποτελούσαν τη βάση ισχύος των ευγενών.

Συνέχεια...