Το καθεστώς ισονομίας και ισηγορίας

Ελληνικά

Ο Κλεισθένης δεν δημιούργησε τη δημοκρατία, αλλά τις α­ναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις για ομαλή λειτουργία των θε­σμών.

Συνέβαλε στη διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης τόσο από την πλευρά των αρχόντων, όσο και από την πλευρά του λαού. Δημιουργήθηκαν νέα πολιτικά ήθη και νέες αξίες, που έδωσαν καινούργιο περιεχόμενο στην πολιτική ζωή. Τα προβλήματα της πολιτείας έγιναν υπόθεση όλου του λαού. Η συμμετοχή των α­πλών πολιτών στην πολιτική, με τη θεσμική κατοχύρωση που τους παρείχε το πολίτευμα, τους έδινε πολιτική οντότητα και αί­σθημα ελευθερίας.

Διαβάστε την συνέχεια...