Το γνωμικό της ημέρας

Ελληνικά

Δε δίνω λέξες παρηγόρια 

δίνω μαχαίρι σ’ ολουνούς· 

καθώς το μπήγω μες το χώμα  γ

ίνεται φως, γίνεται νους.

Κώστας Βάρναλης 1884-1974