Προκρούστειος λογική

Ελληνικά

Ο Δαμάστης ήταν ένας από τους γίγαντες γιους της Γαίας, οι οποίοι κατά μία παράδοση γεννήθηκαν μετά την εντός της γης γονιμοποίηση του αίματος του Ουρανού, συζύγου της Γαίας, το οποίον, ως γνωστόν, έρρευσε κατά τον ακρωτηριασμό των αιδοίων του από τον Κρόνο. Συμφωνα με άλλη παράδοση, είναι γιοι του Ουρανού και της Γαίας, η οποία μέσα από αυτούς θέλησε να εκδικηθή τον όλεθρο των Τιτάνων από τους Ολύμπιους.  Έφερε και το όνομα Πολυπήμων, είναι όμως γνωστότερος με το επίθετο Προκρούστης από τον έκτο άθλο του ηλιακού ήρωα Θησέα, σύμφωνα με τον οποίον ο ήρωας τον φόνευσε με τον ίδιο τρόπο που εκείνος φόνευε τους διαβάτες οι οποίοι διέρχονταν από την Ελευσίνα ή, σύμφωνα με άλλη παράδοση, από τις όχθες του Κηφισσού.

Συνέχεια...