Περί απραξίας

Ελληνικά

ΠΥΡΡΩΝ, ο φιλόσοφος του σκεπτικισμού. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια και εργαζόταν σαν ζωγράφος. Στη συνέχει διδάχθηκε τη φιλοσοφία από τον Βρύσωνα και τον Ανάξαρχο τον Αβδηρίτη. Διετέλεσε και αρχιερεύς στην πατρίδα του, συνέβαλε στη κατάργηση της φορολογίας των φιλοσόφων. Ακολούθησε τον Μ. Αλέξανδρο στις Ινδίες. Το σύνολο της φιλοσοφίας του ονομάστηκε Πυρρώνειος ήΠυρρώνειος αίρεσις. Έργα του δεν σώζονται. Μαθητές του ήταν, ο Ναυσιφάνης, ο Αινεσίδημος, Σέξτος ο Εμπειρικός και Τίμων ο Φλιάσιος. Οι τρεις τελευταίοι, καθώς και ο Διογένης ο Λαέρτιος, φρόντισαν την διάδοση της φιλοσοφίας του.

Κανένα πράγμα εκ φύσεως στην ζωή δεν είναι ωραίο ή άσχημο, δίκαιο ή άδικο, καλό ή κακό.

 

Συνέχεια...