Πελασγοί οι βάρβαροι

Ελληνικά

Πραγματικά έχει γίνει πολύς λόγος γύρω από τους Πελασγούς,  ποιοι ήσαν και από πού ήλθαν στον χώρο που σήμερα είναι γνωστός ως Ελλάδα. Και επειδή η σοφία αν δεν ακολουθείται από την τόλμη μοιάζει με τον άψογο σχεδιασμό που δεν ακολουθείται από την επιβεβλημένη εκτέλεση, ορίστε η δική μας τεκμηριωμένη επιστημονικά αλλά και λογικά εξήγηση την οποία παρουσιάζω, αν και δεν ανήκω στην ομοταξία των γλωσσολόγων επιστημόνων, παρ’ όλον ότι παρακολουθώ επισταμένως και επί σειρά ετών την συμπεριφορά εντόμων όταν κάθονται «επί στημόνων» διαφόρων ανθέων, ό.έ.δ.

Συνέχεια...