ο λαός είναι σοφός

Ελληνικά

Έχετε διανοηθεί γιατί ο λαός είναι σοφός; Γιατί καμία μονάδα δεν μπορεί να κατέχει ολόκληρη τη γνώση. Είναι αποδεκτό ότι δεν υπάρχει γνώση αλλά γνώσεις. Το άτομο μπορεί να γνωρίζει ένα μέρος, πολλοί όμως σαν σύνολο γνωρίζουν περισσότερα απ’ ότι ένα άτομο. Το ζητούμενο στην εποχή μας είναι να ενωθούν αυτές οι σκόρπιες γνώσεις. Η δωρεάν δημοσιοποίηση του βιβλίου του Χ. Γ. Ρήγα, η Δημοκρατία του Εφιάλτη, θα δώσει την ευκαιρία σε όλους, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη δύναμη που υπάρχει στην αληθινή δημοκρατία. Στην δημοκρατία ο πολίτης είναι συγχρόνως άρχοντας και αρχόμενος, εργάτης και αφεντικό, στρατηγός και στρατιώτης, πολίτης και οπλίτης. Μια ανθρώπινη αλυσίδα τόσο καλά σφυρηλατημένη και ενωμένη, που έχει τη δύναμη να αντέξει και να αντιμετωπίσει τον οποιαδήποτε επίθεση, που σκοπό έχει να διασπάσει αυτή την ενότητα.