Ο Εφιάλτης

Ελληνικά

Εφιάλτης ο γιός του Σοφωνίδου, είναι ο λαϊκός επαναστάτης που εκμεταλλευόμενος την μεταρρύθμιση του Σόλωνα και εν συνεχεία του Κλεισθένη, άρπαξε στην κυριολεξία την εξουσία από τους Ολιγαρχικούς Αθηναίους και την παρέδωσε στους πολίτες, θέτοντας σε λειτουργία το πολίτευμα της Δημοκρατίας παγκοσμίως. Ως συνεργάτη του αναφέρουν και τον Αρχέστρατο. Στην ουσία ένα τέτοιο κίνημα, πρέπει να είχε ευρεία συμμετοχή αθηναίων πολιτών.

Η επίσημη ιστορία, από... φόβο μήπως τον... αδικήσει, προτίμησε να τον αποσιωπήσει! Έτσι ο μεγάλος αυτός επαναστάτης δεν είναι γνωστός παρά μόνο στους ειδικούς της ιστορίας, ενώ ο κατασκευασμένος από τους Ολιγαρχικούς συνώνυμός του, Εφιάλτης ο Τραχίνιος, ο προδότης των Θερμοπυλών, είναι γνωστός στους πάντες.

Το όνομα Εφιάλτης «σηματοδότησε εξελίξεις» για την πολιτικό γίγνεσθαι της ιστορίας.

Δείτε την συνέχεια εδώ!!!