ΘΕΟΣ – ΘΥΣΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Ελληνικά

Στην Λέσβο τα πανάρχαια χρόνια υπήρχε πόλις ονομαζόμενο Τυάραι – Θυάραι, η ονομασία αυτή έχει άμεση σχέση προς τον Διόνυσο.Θεία ήσαν οι γιορτές προς τιμή του Διονύσου. Θυωναίος και Θυωνέης ονομαζόταν ο Διόνυσος. Θυώνη λεγόταν η μητέρα αυτού καιΘυωναίος ο γιος του Διονύσου, ο οποίος υπήρξε αρχαιότατος βασιλιάς της Χίου. Από τη λατρεία του Διονύσου προήλθε και το ρήμαθύειν και σημαίνει προσφέρω τι ως απαρχή στον Θεό· Το θύειν δωρήσθαί εστι τοις Θεοίς, [Η θυσία είναι προσφορά δώρων στους θεούς], κατά τον Πλάτωνα, (Πλάτωνος Ευθύφρων σ. 14) κριθάς, πυρούς, μελιτούττας κυρίως και κατ' εξοχήν οίνον, αναίμακτες προσφορές στην αρχή, και αργότερα τα σφάγια· και θύμα = η προσφορά, το δώρο.

Συνέχεια...