Η σιδηρά διαθήκη

Ελληνικά

Η σημερινή Ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει, έστω και σαν ονόματα, πολλούς αρχαίους φιλοσόφους, αλλά αγνοεί την ουσία των λόγων τους. Σ’ αυτό συνέβαλε η αναλυτική σκέψη, που αντί να σταθεί στην ουσία, επιμένει στο λογοτεχνικό και γραμματικό μέρος. Η θέση της ιστοσελίδας μας είναι να σας παρουσιάσουμε τη διαχρονικότητα της Ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, ώστε να πάψουμε όταν μιλάμε για φιλοσοφία το μυαλό μας να πηγαίνει μόνο στους αρχαίους Έλληνες.

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το έργο ενός σύγχρονου φιλοσόφου, του Πολύβιου Δημητρακόπουλου, ή Πολ Αρκά, (1864-1922) όπως τον γνώρισε η Ευρώπη το 1901 εκδίδοντας το έργο του.

Συνέχεια...