Η δημιουργία από την καταστροφή απέχει ένα βήμα...

Ελληνικά
Αυτή η εικόνα δεν πρέπει να ξεχαστεί από κανένα Έλληνα... Το ότι έχουμε κοντή μνήμη είναι αλήθεια, αλλά ας μάθουμε επιτέλους να αποφεύγουμε τα ίδια λάθη, οδηγός μας ο Πλάτωνας ας τον σεβαστούμε τουλάχιστον μία φορά... 
Τὸ νικᾶν αὐτὸν ἑαυτὸς πασῶν νίκης πρώτη τε και ἀρίστη,
τὸ δὲ ἡττᾶσθαι αύτοῦ ὑφ' ἑαυτοῦ πάντων
αίσχιστόν τε ἅμα καὶ κάκιστον. Πλάτων Νόμοι Α, 3.
Η δημιουργία από την καταστροφή απέχει ένα βήμα...
Σκεφτείτε πρώτα το καλό του Κοινωνικού συνόλου και μετά το ατομικό.
Η μνήμη μας ας γίνει οδηγός για να πάμε ένα βήμα μπροστά... θυμόμαστε για να μη ξανακάνουμε τα ίδια λάθη...